Resursi

Home Resursi

’’Letač’’ je kompanija koja se u potpunosti oslanja na sopstvene resurse i pored veoma složene delatnosti kojom se bavi. Posedujemo veliki broj najsavremenijih građevinskih mašina, alata i dodatne opreme.

dizalicabager38resursi