Muhlbauer

zutalinija2
Izgradnja proizvodno poslovne hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom 
Lokacija: Stara Pazova
objekat: 5.000 m2
godina gradnje: 2011 – 2012
Generalni ugovarač check