MK Group

zutalinija2
Izgradnja upravne zgrade i hladnjače sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
Lokacija: Krčedin
objekat: 12.000 m2
godina izgradnje: 2018
Generalni ugovarač check