Mitas

zutalinija2
Izgradnja skladišnog objekta sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
lokacija: Ruma
objekat: 4.400 m2
godina gradnje: 2014
Generalni ugovarač check