Mecafor

zutalinija2
Izgradnja proizvodne hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
lokacija: Kikinda
objekat: 5000 m2
godina izgradnje: 2016
Generalni ugovarač check