JUB

zutalinija2
Izgradnja proizvodne hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
lokacija: Šimanovci
objekat: 7.500 m2
godina gradnje: 2015
Generalni ugovarač check