Izgradnja skladišne hale za kompaniju Plamen

Saradnja sa kompanijom „Plamen“ iz Inđija se nastavlja. Naime, GP Letač angažovan je na poslovima izgradnje skladišne hale.