IGB Automotive

zutalinija2
Izgradnja industrijske hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
Lokacija: Inđija
objekat: 7000 m2
godina gradnje: 2016
Generalni ugovarač check