Gorenje – logistika

zutalinija2
Izgradnja skladišnog objekta sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
Lokacija: Šimanovci
objekat: 6000 m2
spoljno uređenje: 3000 m2
godina gradnje: 2014
Generalni ugovarač check