Gatarić

zutalinija2
Poslovni kompleks: magacinski prostor sa reprezentativnim administrativnim delom.
objekat: 6.800 m2
spoljno uređenje: 6.000 m2
godina gradnje: 2009
Generalni ugovarač check