Braća Crnomarković

zutalinija2
Izgradnja poslovnog objekata sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom
lokacija: Batajnica
objekat: 2000 m2
Godina gradnje: 2006
 Generalni ugovarač check