ALBON

Kompanija Albon angažovala nas je za poslove izgradnje proizvodne hale sa nastrešnicama površine  (10.394m2)  i administrativnim delom (767 m2). Površina predviđenih saobraćajnica iznosi 7.080 m2.